รถบ้านหมดกังวลเรื่องเปลี่ยนอะไหล่ กับโปรแกรมขยายเวลารับประกันอะไหล่รถยนต์!

1507 12

แชร์โปรโมชั่นนี้
 

หมดกังวลเรื่องเปลี่ยนอะไหล่ มั่นใจทุกการขับขี่ กับโปรแกรมขยายเวลาการรับประกันอะไหล่รถยนต์
โปรแกรมขยายเวลาการรับประกันอะไหล่รถยนต์ Silver Packag จะทำหน้าที่คุ้มครองรถยนต์ของลูกค้าต่อเนื่องทันทีเมื่อการรับประกันคุณภาพรถใหม่จากโรงงานผู้ผลิตสิ้นสุดลง  โดยขยายการรับประกันอะไหล่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นระยะเวลา 6 เดือน

• ถูกออกแบบมาสำหรับลูกค้ากรุงศรี ออโต้ โดยเฉพาะ
• คุ้มครองความบกพร่องเสียหายที่เกิดกับอะไหล่ที่อยู่ในความคุ้มครอง  ถึง 100,000 บาท  หรือ นานสูงสุด 6 เดือน 
• บริการด้วยอะไหล่แท้หรือ อะไหล่ที่มีการรับประกันเท่านั้น

พบกับงาน Fast Auto Show 2018 รถมือสองสภาพดี ราคาเบา ๆ พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ

คลิกที่ Package เพื่อดูรายละเอียดของอะไหล่ที่คุ้มครอง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม
• หมดกังวลกับเรื่องภาระค่าใช้จ่ายที่มิได้คาดคิดในอนาคต
• ไม่จำกัดจำนวนครั้งของงานเคลม
• มั่นใจกับการใช้รถยนต์อย่างปลอดภัยมากขึ้น ด้วยงานบริการและงานเคลมตามมาตรฐานจากศูนย์บริการโดยทีมช่างผู้ชำนาญการ
• ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
• ทุนประกันหรือมูลค่าเคลมในการเคลมสุงสุดรวม 100,000บาท หรือ นานสูงสุด 6 เดือน 
• ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการงานเคลม
• บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง บริการลาก/จูง ภายในระยะทาง 30 กม

เงื่อนไขที่โปรแกรมไม่คุ้มครอง
• ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ
• ถูกแก้ไขดัดแปลงผิดไปจากมาตรฐานที่กำหนดของผู้ผลิตรถยนต์
• รถยนต์ที่ถูกใช้ในเชิงพาณิชย์  หรือ ว่าจ้าง
• ถูกใช้ในการให้เช่าระยะสั้นเพื่อเป็นแท็กซี่
• ถูกใช้เพื่อการบริการสาธารณะ
• ถูกใช้ในโรงเรียนสอนขับขี่รถยนต์
• ถูกใช้ในการแข่งขันรถยนต์รูปแบบต่างๆ
• ถูกใช้นอกราชอาณาจักรไทย
• ไม่ได้ทำการจดทะเบียน

ขั้นตอนการบริการ
1. เกิดความขัดข้องทางกลไกขึ้นกับรถยนต์
2. ลูกค้าติดต่อศูนย์เคลมผ่านทางหมายเลขที่ระบุไว้ในคู่มือ
3. เจ้าหน้าที่เคลมสอบถามรายละเอียดความเสียหาย และแนะนำลูกค้าให้เข้าศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด
4. ลูกค้านำรถยนต์ออกไปใช้งานได้ตามปรกติ
5. อนุมัติให้ดำเนินการซ่อม และ การจ่ายค่าซ่อมแซม กรณีอะไหล่อยู่ในความคุ้มครอง
6. เจ้าหน้าที่เคลมประสานงานกับศูนย์บริการและพิจารณางานเคลมตามเงื่อนไขกรมธรรม

หมายเหตุสำคัญ :
• รถยนต์ที่เข้าเงื่อนไขการรับประกันต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี นับจากวันจดทะเบียนครั้งแรก หรือระยะทางการใช้งานไม่เกิน 180,000 กิโลเมตร ( ณ วันอนุมัติสินเชื่อ)
• ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลโดยสังเขปไม่สามารถใช้ทดแทนข้อกำหนดต่างๆภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน
• ความคุ้มครองแต่ละระดับ จะมีรายการอะไหล่คุ้มครองต่างกัน
• รายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• โปรแกรมนี้เป็นบริการเสริมสำหรับผู้สมัครสินเชื่อรายใหม่เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณา จากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารฯ

โปรแกรมนี้ให้การรับประกันโดย บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

กรุณาเลือกยี่ห้อรถ
ปิด