ขอบคุณที่ให้โอกาส กรุงศรี ออโต้ ในการให้บริการ

หากท่านสนใจสมัครใช้บริการ กรุงศรี รถบ้าน (สินเชื่อรถบ้าน)

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านในภายหลัง)

ข้อมูลส่วนตัว

โปรดระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน

หมายเหตุ: กรุณาระบุข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง

ความยินยอม

ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และหรือ บริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (“ผู้ให้บริการ”) เก็บรวบรวม และใช้ ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อข้าพเจ้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ให้บริการ และข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ

กรุณาเลือกยี่ห้อรถ
ปิด