แสดงผลการค้นหา

เกี่ยวกับบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับกรุงศรี ออโต้ หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
กรุงศรี ออโต้ เป็นผู้นำบริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจรที่มอบประสบการณ์ใหม่ด้วยความเป็นมืออาชีพ ให้ความเอาใจใส่ และคำนึงถึง ความสะดวกสบายของลูกค้าเสมอ กรุงศรี ออโต้ในกลุ่มกรุงศรี กรุ๊ป มอบบริการประทับใจทั้งเรื่องรถและเรื่องเงิน โดยมุ่งตอบสนอง ความต้องการด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และการเงินของผู้บริโภคทั่วไป ตลอดจนองค์กรธุรกิจ อาทิ ผู้ผลิต ดีลเลอร์ และลูกค้า องค์กร ในปี 2552-2555 กรุงศรี ออโต้ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร A+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับ รางวัล “Superbrands Thailand” ในธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ในปี 2554-2555 และ 2556 จาก Superbrands และ ในปี 2556 ได้รับ รางวัล “ICT Excellence Award 2011 - 2012” จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย รางวัล “IT Excellence Award 2012” จาก Fairfax สำหรับบริษัทที่ใช้เทคนิคสารสนเทศเพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า อาทิ iBuddy ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะ เวลาการยื่นขออนุมัติสินเชื่อ และได้รับรางวัล “ICT Excellence Award 2012” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากระบบ iChecking ที่ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า โดยลดระยะเวลาในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อ   นอกจากนี้แบรนด์ “กรุงศรี ออโต้” และ “คาร์ ฟอร์ แคช” ยังได้รับการคัดเลือกเป็นแบรนด์ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดในปี 2555 ซึ่งเป็นสองรายแรกที่ได้รับรางวัลในประเภทสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อ แบบใช้รถยนต์เป็นหลักประกันหนี้ โดยนิตยสาร BrandAge รวมถึงรางวัล “A Design” สองรางวัลคือ “Marketplace on the Move” และ “Meet the Chef Calendar” จากการใช้ QR Code และการแนะนำร้านอาหารในท้องถิ่น ในการส่งเสริมการสร้างคุณค่าของ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม ในปฏิทินประจำปี 2556 ของกรุงศรี ออโต้ ด้วย

กรุงศรี ออโต้ ให้บริการด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน โดยนำเสนอสินเชื่อที่หลากหลาย ได้แก่ สินเชื่อเพื่อคนมีรถ
“กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช”,สินเชื่อเพื่อรถบ้าน “กรุงศรี รถบ้าน”, สินเชื่อรถจักรยานยนต์ “กรุงศรี มอเตอร์ไซค์”, สินเชื่อรถบิ๊กไบค์ “กรุงศรี บิ๊ก ไบค์”, สินเชื่อรถใหม่ “กรุงศรี นิว คาร์”, สินเชื่อรถเต็นท์ “กรุงศรี ยูสด์ คาร์”, สินเชื่อเพื่อรถบรรทุก “กรุงศรี ทรัค” และสินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ “กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์” ลูกค้าสามารถใช้บริการสินเชื่อของกรุงศรี ออโต้ พร้อมคำปรึกษาที่ช่วยให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่าย ผ่านสาขาของกรุงศรี ออโต้ 50 สาขา,
“กรุงศรี ออโต้ เอ็กซ์เพรส” บนห้างบิ๊กซี บางนา และศูนย์บริการน้ำมัน ปตท. รามอินทรา ทุกวันไม่เว้นเสาร์-อาทิตย์ และสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ รวมถึงที่ทำการไปรษณีย์ไทยที่ให้บริการ หรือ เคานเตอร์เซอร์วิส 7-Eleven หรือ ติดต่อ ‘กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์’ โทร. 0-2740-7400 เพื่อรับบริการ “ดิลิเวอรี่” พร้อมทำสัญญาถึงบ้าน

วิสัยทัศน์ขององค์กร (Vision)

ก้าวสู่ผู้นำตลาดสินเชื่อยานยนต์ ด้วยทางออกทางการเงินเหนือความคาดหมาย

พันธกิจ (Mission)

สร้างโอกาสให้แก่คนไทยทุกคน ให้สามารถเป็นเจ้าของยานพาหนะ โดยยึดมั่นในการให้บริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบ

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเป็นแนวทางที่ธนาคารมุ่งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนยึดถือเสมอ เพื่อให้ทุกคนก้าวไปสู่เป้าหมาย เดียวกันและทำงานอย่างมีความสุข ค่านิยม 5 ประการ ได้แก่

 • ซื่อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง (Integrity)

  เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความน่าเชื่อถือ มีความเป็นมืออาชีพและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตามหลักธรรมาภิบาล

 • ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ (Team Spirit)

  เราทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความสัมพันธ์อันดีและใจที่เปิดกว้างเพื่อบรรลุความสำเร็จทีวางไว้

 • ลูกค้าคือคนสำคัญ (Customer Centricity)

  เราให้ความสำคัญต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า พร้อมตอบสนองต่อความต้องการนั้นอย่างสุดความสามารถ

 • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Passion for Excellence)

  เราพร้อมจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการทำเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกการบริการของเรา

 • ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง (Embracing Changes)

  เราพร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดรับความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี ออโต้ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

จากการที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีพันธะสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ธนาคารยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน "โครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการคอร์รัปชั่นอีกด้วย

สำหรับลูกค้าและผู้ติดต่อทั่วไป โปรดติดต่อ:
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0-2627-6010 โทรสาร 0-2627-8211
หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
Email : customer.care@krungsri.com

ประเภทสินเชื่อยานยนต์ที่ให้บริการ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ให้บริการผลิตภัณฑ์
 1. “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช” สินเชื่อเพื่อคนมีรถ บริการสินเชื่อสำหรับเจ้าของรถยนต์ที่ต้องการใช้เงินสด โดยสามารถใช้รถยนต์ของตนเป็นหลักทรัพย์ค้ำ ประกันในการขอกู้เงินโดยทำสัญญาเช่าซื้อ และยังคงสามารถใช้รถยนต์ดังกล่าวได้ตามปกติ
 2. “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช โปะ” ขยันโปะ หมดไว สบายใจ กับ คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ” ทางเลือกใหม่หากคุณต้องการเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือขยายกิจการร้านค้า
  • ขยันโปะ...คุณสามารถชำระค่างวดในแต่ละเดือนได้มากกว่าที่กำหนด เมื่อมีความพร้อมในการผ่อนชำระมาก ก็สามารถโปะได้ตามความต้องการ
  • หมดไว...ยิ่งโปะ เงินต้นยิ่งลด ดอกเบี้ยก็จะน้อยลง ระยะเวลาผ่อนชำระจึงหมดไวยิ่งขึ้น
  • สบายใจ...เพราะระยะเวลาผ่อนหมดเร็ว ทำให้คุณสบายใจเร็วยิ่งขึ้น
 3. “กรุงศรี รถบ้าน” สินเชื่อรถบ้าน บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่ผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสอง หรือที่รู้จักกันในชื่อ ”รถบ้าน” โดยตรงจากเจ้าของรถ
 4. “กรุงศรี นิว คาร์” สินเชื่อรถใหม่ บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ใหม่ผ่านผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทุกยี่ห้อทั่วประเทศ
 5. “กรุงศรี ยูสด์ คาร์” สินเชื่อรถเต็นท์ บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถมือสองผ่านผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วไปและที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตรวมกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ
 6. “กรุงศรี ทรัค” สินเชื่อเพื่อรถบรรทุก บริการสินเชื่อรถบรรทุกตั้งแต่ประเภท 4 ล้อใหญ่ ไปจนถึง 12 ล้อ รถลากจูง รถพ่วง รถกึ่งพ่วง รวมถึงให้บริการสินเชื่อในส่วนของอุปกรณ์และส่วนประกอบของตัวรถที่ใช้ในการบรรทุกสินค้า

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ให้บริการผลิตภัณฑ์
 1. “กรุงศรี มอเตอร์ไซค์” สินเชื่อรถจักรยานยนต์ บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื้อสำหรับรถจักรยานยนต์ใหม่ขนาดทั่วไปจากผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป
 2. “กรุงศรี บิ๊ก ไบค์” สินเชื่อรถ บิ๊ก ไบค์ บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบิ๊ก ไบค์ ใหม่ป้ายแดงหลากหลายยี่ห้อ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ
 3. “กรุงศรี ยูสด์ บิ๊ก ไบค์” สินเชื่อรถบิ๊ก ไบค์ มือสอง บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบิ๊ก ไบค์ มือสอง ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้แทนจำหน่ายยี่ห้อฮอนด้า และคาวาซากิ ทั่วประเทศ
 4. “กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์” สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ บริการแก่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการสั่งซื้อรถยนต์มาเพื่อสต๊อกไว้รอจำหน่ายต่อ
สำหรับลูกค้าและผู้ติดต่อทั่วไป โปรดติดต่อ:
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0-2627-6010 โทรสาร 0-2627-8211
หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
Email : customer.care@krungsri.com

ช่องทางการให้บริการ

กรุงศรี ออโต้ มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของสาขา ที่ให้บริการรวมทั้งสิ้นถึง 50 สาขา ณ ปัจจุบัน หรือ ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. LINE Official Account ของ กรุงศรี ออโต้ ใครมีปัญหาเรื่องสินเชื่อรถ เรื่องคาร์ ฟอร์ แคช มาปรึกษาป๋าได้ง่าย ๆ แค่ทัก LINE มา ป๋าตอบตัว ๆ ที่ “กรุงศรี ออโต้”
 2. สาขาของกรุงศรี ออโต้ 50 สาขา
  • กรุงเทพ : สำนักงานใหญ่ All Seasons, นนทบุรี, บางแค, บางนา, บางใหญ่, เยาวราช, หลักสี่, รามอินทรา, ลาดกระบัง (ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. รามอินทรา กม. 11)
  • ภาคเหนือ : กำแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม่, นครสวรรค์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ลำปาง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น, นครราชสีมา, ปากช่อง, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองคาย, อุดรธานี, อุบลราชธานี, ชัยภูมิ, กาฬสินธุ์, เลย
  • ภาคกลาง : กาญจนนบุรี, นครปฐม, สระบุรี, อยุธยา, สุพรรณบุรี, สมุทรสาคร
  • ภาคตะวันออก : จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ระยอง
  • ภาคใต้ : กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, ปราณบุรี, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่
 3. สาขาย่อย กรุงศรี ออโต้ เป็นสาขาขนาดย่อมตั้งอยู่ในพื้นที่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา รวม 11 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, ฉะเชิงเทรา จันทบุรี, ปากช่อง-นครราชสีมา, มุกดาหาร, หนองคาย, ยโสธร, ชัยภูมิ, กาฬสินธุ์ และ เลย
 4. กรุงศรี ออโต้ ที่อยู่ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 12 สาขา โดยจะให้บริการเฉพาะสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช และ สินเชื่อ รถบ้าน ได้แก่ นางรอง, มหาสารคาม, พะเยา, อุตรดิตถ์, สุโขทัย, แม่สอด, สระแก้ว, เพชรบุรี, บึงกาฬและ ทุ่งสง
 5. กรุงศรี ออโต้ เอ็กซ์เพรส สาขารูปแบบใหม่ตั้งอยู่ในโมเดิร์นเทรด โดยสาขาแรกเปิดให้บริการแล้วที่ บิ๊กซี บางนา เน้นการให้บริการสินเชื่อที่รวดเร็วตลอด 7 วันไม่เว้นเสาร์ – อาทิตย์ สามารถสมัครสินเชื่อและรู้ผลอนุมัติได้ภายใน 1 ชั่วโมง กรณีมีเอกสารครบถ้วน
 6. สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา กว่า 600 สาขา
 7. ดีลเลอร์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ กว่า 4,500 รายทั่วประเทศ (กรุงเทพฯ 2,500 ราย และ ต่างจังหวัด 2,000 ราย)
 8. ตัวแทนขายตรง (Direct Sales Agents) กว่า 1,400 ราย ซึ่งแบ่งเป็นตัวแทนบุคคลและตัวแทนประเภทองค์กรธุรกิจร้านค้า
 9. การให้บริการโดยตรงแก่ลูกค้า ผ่าน กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ 0-2740-7400 โดยมีพนักงานคอลเซ็นเตอร์กว่า 200 คน มุ่งให้บริการสำหรับสินเชื่อเพื่อคนมีรถ “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช ”
 10. บริการดิลิเวอรี่ถึงบ้าน พร้อมให้บริการประเมินราคารถ ให้คำปรึกษาในการขอสินเชื่อและทำสัญญาถึงบ้านทั่วประเทศ
 11. บริการออนไลน์ ผ่าน www.car4cash.com, www.krungsrimarket.com, www.krungsribigbike.com
สำหรับลูกค้าและผู้ติดต่อทั่วไป โปรดติดต่อ :
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0-2627-6010 โทรสาร 0-2627-8211
หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
Email : customer.care@krungsri.com

รางวัลและการยอมรับ

รางวัล “Asian Banking and Finance Awards 2017”
“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คว้า 2 รางวัลชนะเลิศด้านแคมเปญ สินเชื่อยานยนต์แห่งปี และแคมเปญโฆษณาแห่งปี จาก Asian Banking and Finance Awards 2017 ในสาขา Retail Banking โดยถือเป็นแบรนด์สินเชื่อยานยนต์จากประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้
สำหรับผลงานสร้างสรรค์ของ “กรุงศรี ออโต้” ที่คว้ารางวัลด้านแคมเปญสินเชื่อยานยนต์ดีเด่นแห่งปี (Automotive Lending Initiative of the Year) มาได้ คือแคมเปญ “บิ๊ก ไบค์ ลอยลม” ซึ่งผสมผสานไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวของกลุ่มผู้ชื่นชอบและขี่บิ๊ก ไบค์ ด้วยการสร้างกระแสไวรัลผ่านช่องทางออนไลน์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายทอดอิสระของการได้ขี่บิ๊ก ไบค์ ในแบบ 360 องศา ให้ผู้บริโภคได้สัมผัสมุมมองหลังแฮนด์บิ๊ก ไบค์ เสมือนกำลังขับขี่อยู่จริง ภาพยนตร์โฆษณาที่ชวนให้ผู้ที่ฝันอยากจะขี่บิ๊ก ไบค์ ลุกขึ้นมาทำให้ฝันนั้นเป็นจริง ไปจนถึงไมโครไซต์ ที่รวบรวมบิ๊ก ไบค์ หลากหลายรุ่น พร้อมแผนการผ่อนชำระ ซึ่งแคมเปญสื่อสารการตลาดที่ครอบคลุมถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “กรุงศรี บิ๊ก ไบค์” เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยประสบความสำเร็จด้วยยอดวิวผ่านช่องทางออนไลน์รวมสูงกว่า 7 ล้านครั้ง ทำให้มียอดสินเชื่อใหม่ของผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มสูงถึง 255 เปอร์เซนต์ ภายหลังการเปิดตัวแคมเปญ
ในขณะที่รางวัลชนะเลิศด้านแคมเปญโฆษณาดีเด่น ที่คว้ารางวัลใหญ่จากหลายเวทีระดับนานาชาติมาแล้วก่อนหน้านี้อย่าง “ฟอร์ม ป๋า ป๋า” ได้รับรางวัลแคมเปญโฆษณาแห่งปี (Advertising Campaign of the Year) โดยแคมเปญนี้สามารถพลิกรูปแบบการขอสินเชื่อรถมือสองทั้งรถบ้านและรถเต็นท์ ผ่านช่องทางออนไลน์แบบ Interactive ให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Fun Form to Fill’ ที่นำข้อมูลที่ผู้บริโภคกรอกในฟอร์มขอสินเชื่อ มาเรียบเรียงเป็นมิวสิกวิดีโอเฉพาะของแต่ละคน โดยหลังการเปิดตัวบริการนี้ กรุงศรี ออโต้ มีจำนวนฟอร์ม การขอสินเชื่อรถมือสองที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ผ่านเว็บไซต์ ‘กรุงศรีมาร์เก็ตดอทคอม’ เพิ่มขึ้นเกือบ 300เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการหยุดกรอกฟอร์มขอสินเชื่อกลางคัน (Bounce Rate) ที่หน้าเว็บไซต์ลดลงจาก 80 เปอร์เซ็นต์เป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้มียอดสินเชื่อใหม่รถมือสองผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 92 เปอร์เซ็นต์
รางวัล Asian Banking and Finance Awards 2017 ถือเป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มอบให้แก่องค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่นและขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค ในปีนี้มีองค์กรชั้นนำเกือบ 100 แห่งจาก 30 ประเทศได้รับรางวัล โดยคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและธนาคารจากองค์กรที่ปรึกษาระดับโลกอย่างดีลอยท์ เอินส์ทแอนด์ยัง เคพีเอ็มจี และไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส

รางวัล “Efma Accenture Global Distribution & Marketing Innovation Awards”
“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลด้านนวัตกรรมการตลาดระดับโลก Efma Accenture Global Distribution & Marketing Innovation Awards ประจำปี 2559 ในสาขาดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ระดับสูงสุด (Gold Medal) จาก “ฟอร์ม ป๋าป๋า” แบบฟอร์มการขอสินเชื่อที่บันเทิงที่สุดในโลก (The World’s Most Entertaining Loan Application Form)” ซึ่งเป็นบริการขอสินเชื่อรถมือสองทั้งรถบ้านและรถเต็นท์แบบ Interactive บนเว็บไซต์ “กรุงศรีมาร์เก็ตดอทคอม” (www.krungsrimarket.com) ที่พลิกโฉมการกรอกแบบฟอร์มขอสินเชื่อออนไลน์ให้เป็นเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลิน ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน
งานประกาศผลรางวัล Efma Accenture Global Distribution & Marketing Innovation Awards ในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยสมาคมการจัดการทางการเงินและการตลาดแห่งยุโรป (Efma) หรือ เอฟม่า ร่วมกับ บริษัท Accenture ซึ่งมีสถาบันทางการเงินกว่า 200 สถาบัน จาก 61 ประเทศทั่วโลก ส่งผลงานเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการตลาด เข้าร่วมประกวดกว่า 460 กรณีศึกษาใน 10 สาขา โดยคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลผ่านการลงคะแนนจากคณะกรรมการของเอฟม่า ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินทั่วโลก และการลงคะแนนออนไลน์ จากทั้งสมาชิกของเอฟม่าและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก ทั้งนี้ เอฟม่า เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นมากว่า 4 ทศวรรษ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในภาคการเงินการธนาคาร โดยมีสมาชิกกว่า 3,300 บริษัท จาก 130 ประเทศทั่วโลก

Asian Banking and Finance Awards 2016
กรุงศรี ออโต้ เข้ารับรางวัล Asian Banking and Finance Awards 2016 ในประเภท “Automotive Lending Initiative of the Year – Thailand” สาขา The Retail Banking Awards จากนิตยสาร Asian Banking & Finance ที่โรงแรมแชงกรีลา ประเทศสิงคโปร์ จากโครงการ “www.Car4Cash.com, Responsive Web Platform” ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเว็บไซต์ Car4Cash.com เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ด้วยรูปแบบ Responsive Design หรือการใช้งานที่รองรับทุกอุปกรณ์สื่อสาร พร้อมฟังก์ชันการประเมินวงเงินสินเชื่อ การวางแผนทางการเงิน และการประเมินเอกสารการขอสินเชื่อเบื้องต้น ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ในฐานะผู้กำหนดทิศทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง
เป็นรางวัลที่ได้มาตรฐานระดับโลก ที่มอบให้แก่องค์กรที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างโดดเด่น จนสามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์กร แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เช่น การก่อกำเนิดของ Fintech หรือแม้แต่กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น โดยการพิจารณาตัดสินนั้นได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและธนาคารที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก่ ผู้บริหารจากบริษัท Deloitte Ernst and Young PwC และ KPMG ซึ่งมีองค์กรชั้นนำได้รับรางวัลในครั้งนี้รวมแล้วกว่า 80 แห่งทั่วโลก

Midas Awards 2015
www.krungsrimarket.com ได้รางวัลในงาน MIDAS AWARDS ซึ่ง MIDAS เป็นเวทีประกวดระดับนานาชาติ มีผู้เข้ามาชิงรางวัลจากทั่วโลก จัดขึ้นที่นิวยอร์ค เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลของสินค้ากลุ่มไฟแนนเชียล ด้วยรางวัล 2 silver 3 certificate จากแคมเปญโฆษณา “who is the yellow suit guy?” หรือที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักกันในชื่อว่า “ป๋าชุดเหลืองเป็นใคร”

Adman Awards 2015
แคมเปญโปรโมทเว็บไซต์สำหรับซื้อ-ขายรถมือสองครบวงจร www.krungsrimarket.com ที่ทำให้ กรุงศรี ออโต้ คว้ารางวัลใหญ่จากเวที Adman Awards 2015 หลังจากที่ กรุงศรี ออโต้ ปล่อยแคมเปญโฆษณา “Who is The Yellow Suit Guy?” ออกมาเมื่อเดือนตุลาคม 2014 เพื่อโปรโมทเว็บไซต์สำหรับซื้อ - ขายรถมือ สองแบบครบวงจร ในแคมเปญ “Who is The Yellow Suit Guy?” ก็ได้คว้ารางวัล Bronze จากงาน Adman Awards & Symposium 2015 ในหมวด Digital สาขาที่ใหญ่มากอย่าง Digital multi-platform campaign ซึ่งในหมวดนี้มีผู้ส่งงานเข้าประกวดกว่า 166 ชิ้นงาน และ กรุงศรี ออโต้ ยังเป็นแบรนด์ที่ให้สินเชื่อยานยนต์เพียงเจ้าเดียวที่ได้รางวัลในหมวดนี้อีกด้วย

Thailand ICT Excellence Award 2013
กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2013” จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลยอดเยี่ยมในสาขาโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ จากโครงการ ‘รูด กด รับ’ ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการขอสินเชื่อเพื่อคนมีรถ หรือ “คาร์ ฟอร์ แคช” ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ถึงกว่า 7,300 แห่งทั่วประเทศ
2. รางวัลยอดเยี่ยมในสาขาโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน จากโครงการ ADS: Automated Decisioning System ระบบที่ช่วยในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อรถยนต์เบื้องต้น
3. รางวัลชมเชยในสาขาโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน จากโครงการ ‘iCollect’ ระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพลูกหนี้ภาคสนามบนแท็บเล็ต ซึ่งโครงการนวัตกรรมต่างๆ ที่กรุงศรี ออโต้พัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของกรุงศรี ออโต้ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
“Thailand ICT Excellence Awards 2013” จัดขึ้นโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความเป็นเลิศในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรุงศรี ออโต้ ถือเป็นองค์กรเดียวในธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

รางวัล “Superbrands Thailand 2014”
กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลซุปเปอร์แบรนด์ ประเภทธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ จาก Thailand Superbrands Council โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องกันมา 3 ปีซ้อน (ปี 2554-2555, 2556 และ 2557) สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์ของกรุงศรี ออโต้ จนเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและอยู่ในใจของผู้บริโภค

รางวัล “Best Car Leasing 2014”
กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัล “Best Car Leasing 2014” ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อยานยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี ในงาน Car & Bike of the Year 2014 สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของ กรุงศรี ออโต้ ในทุกๆ ด้าน ทั้งการสร้างแบรนด์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการนำเสนอโปรแกรมการตลาดต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม

รางวัลแบรนด์ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุด ประจำปี 2557 (Thailand's Most Admired Brand Award)
กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลแบรนด์ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุด ประจำปี 2557 ในประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ จากนิตยสาร BrandAge โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องมาสองปีซ้อน (ปี 2556 และ 2557)

รางวัล A’ Design Award 2013
หนังสั้นเรื่อง “เอกละดิน” ที่ใช้ในแคมเปญออนไลน์ “คาร์ ฟอร์ แคช โปะ” ได้รับรางวัลระดับ Silver ประเภท Adverting, Marketing and Communication Design, 2013-2014 (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่)

รางวัล Adman Awards 2013
กรุงศรี ออโต้ รับรางวัล แอดแมน อวอร์ส ประจำปี 2556 จาก Adman Awards & Symposium ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ในประเภท Digital & Interactive Media ระดับ Bronze จำนวน 2 รางวัล คือ “Best of video including interactive video” และ “Best use of technology” สำหรับเทคโนโลยี ‘สกรีนซิงค์’ (Screen Sync) ที่ใช้ใน แคมเปญออนไลน์ “คาร์ ฟอร์ แคช โปะ” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเลต เข้ากับคอมพิวเตอร์ ให้ชมภาพยนตร์สั้น “เอกละดิน” ผ่านสองหน้าจอในเวลา เดียวกัน

รางวัลภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค “สคบ.แอด อะวอร์ด” ประจำปี 2556
ภาพยนตร์โฆษณา ชุด ‘สิ่งมีค่า’ (The Precious) ของกรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบริการ จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย การพิจารณาตัดสินรางวัล ‘สคบ.แอด อะวอร์ด ประจำปี 2556’ มาจากการพิจารณาตัดสินภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ที่ออกอากาศ ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2555 จำนวน 4,659 เรื่อง ซึ่งรางวัลดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสินค้า ประเภทบริการ และประเภทส่งเสริมสังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีภาพยนตร์โฆษณาที่ได้รับรางวัลดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 13 เรื่อง (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่)

รางวัล Midas Awards 2013 ภาพยนตร์โฆษณา ชุด ‘สิ่งมีค่า’ (The Precious) ของกรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัล Silver Midas ประเภท Financial Servicesในเวทีการประกวดโฆษณาระดับโลก ณ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่)

รางวัลแบรนด์ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุด ประจำปี 2556 (Thailand's Most Admired Brand Award)
“กรุงศรี ออโต้” และ “คาร์ ฟอร์ แคช” เป็นสองแบรนด์แรกที่ได้รับรางวัลแบรนด์ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุด ประจำปี 2556 ในประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อแบบใช้รถยนต์เป็นหลักประกัน จากนิตยสาร BrandAge

รางวัล “Superbrands Thailand 2013”
กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลซุปเปอร์แบรนด์ ประเภทธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ จาก Thailand Superbrands Council ซึ่งกรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องกันมา 2 ปีซ้อน (ปี 2011-2012 และปี 2013) สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์ของกรุงศรี ออโต้ จนเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและอยู่ในใจของผู้บริโภค รางวัลซุปเปอร์แบรนด์ถือเป็นรางวัลที่ได้มาตรฐานสูงสุดด้านแบรนด์ระดับโลก ผ่านการสำรวจและวิจัยจากผู้บริโภคทั่วประเทศกว่า 5,000 คน รวมทั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด โฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแบรนด์ที่ได้รับรางวัลจาก คุณภาพของแบรนด์ (Brand Quality) เอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Personality) และความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค (Brand Affinity)

รางวัล “IT Excellence Awards 2012”
กรุงศรี ออโต้ ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย (Finalists) รางวัล “IT Excellence Awards 2012” ในประเภท “Best Emerging Technology” จาก Fairfax Business Media (FBM) ในการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ “iBuddy” มาใช้ในการประกอบธุรกิจ

รางวัล “Thailand ICT Excellence Award 2012”
กรุงศรี ออโต้ รับรางวัลชมเชย “Thailand ICT Excellence Award 2012” ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับนวัตกรรม iChecking ระบบการตรวจสอบการอนุมัติสินเชื่อภาคสนาม เพื่อการอนุมัติสินเชื่ออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รางวัล A’ Design Awards 2012
กรุงศรี ออโต้ รับรางวัล A’ Design Awards 2012 จากโครงการ A' Design Award and Competition จำนวน 2 รางวัล ด้วยไอเดียการนำ QR Code มาประยุกต์ใช้ คือ “Marketplace on the Move” การนำ QR Code Sticker มาติดบนรถยนต์ที่ต้องการขาย เพื่อเพิ่มโอกาสการขายรถของเจ้าของรถผ่านเว็บไซต์ www.krungsriautomarketplace.com โดยผู้สนใจซื้อรถดังกล่าวสามารถสแกน QR Code เพื่อทราบรายละเอียดรถและติดต่อผู้ขายได้ทันที (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่) และ “Meet the Chef Calendar” การแนะนำร้านอาหารชื่อดังในท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคม ในปฏิทินของกรุงศรี ออโต้ ประจำปี2556 โดยสามารถสแกน QR Code เข้าดูคลิปวีดิโอแนะนำเมนูเด็ดจากร้านอาหารท้องถิ่นชื่อดังได้ (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่)

รางวัล Midas Awards 2011
“คาร์ ฟอร์ แคช” สินเชื่อเพื่อคนมีรถ ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย (Finalists) สาขาผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อรถยนต์ จากการประกวด Midas Awards 2011 โดย “คาร์ ฟอร์ แคช” เป็นแบรนด์ไทยเพียงแบรนด์เดียวที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ 20 แบรนด์สุดท้าย ด้วยแคมเปญ “The Hero” ในเวทีการประกวดโฆษณาระดับโลกในด้าน Financial Marketing & Advertising ณ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2001 และในแต่ละปีมีบริษัทโฆษณาและแบรนด์สินค้าจากทั่วโลกส่งผลงานแคมเปญโฆษณาเข้าร่วมประกวด

รางวัล “Thailand ICT Excellence Award 2011”
กรุงศรี ออโต้ รับรางวัล “Thailand ICT Excellence Award 2011” ประเภทโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ จากการคิดค้นนวัตกรรม iBuddy ระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการยื่นขออนุมัติสินเชื่อผ่านแท็ปเลต

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปี 2552
กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปี 2552 ประเภทธุรกิจการให้บริการ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 รางวัลนี้มอบให้แก่บริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานการพัฒนาบุคคลากรภายใต้ พรบ. พัฒนาฝีมือแรงงาน โดยพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง ร่วมกับแผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลกรของบริษัทฯ แผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และความน่าเชื่อถือขององค์กร ซึ่งแสดงถึงว่ากรุงศรี ออโต้ ได้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพอยู่เสมอ

"คาร์ ฟอร์ แคช" สินเชื่อประเภทรีไฟแนนซ์ ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจสูงสุด
ผลการสำรวจ โดย Nielsen ปี 2551 พบว่า ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อคนมีรถ "คาร์ ฟอร์ แคช" เป็นสินเชื่อประเภทรีไฟแนนซ์ ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการสูงที่สุด

สำหรับลูกค้าและผู้ติดต่อทั่วไป โปรดติดต่อ :
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0-2627-6010 โทรสาร 0-2627-8211
หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
Email : customer.care@krungsri.com
กรุณาเลือกยี่ห้อรถ
ปิด