แสดงผลการค้นหา

เกี่ยวกับบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับกรุงศรี ออโต้ หรือ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) กรุงศรี ออโต้ เป็นผู้นำบริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจรที่มอบประสบการณ์ใหม่ด้วยความเป็นมืออาชีพ ให้ความเอาใจใส่ และคำนึงถึง ความสะดวกสบายของลูกค้าเสมอ กรุงศรี ออโต้ในกลุ่มกรุงศรี กรุ๊ป มอบบริการประทับใจทั้งเรื่องรถและเรื่องเงิน โดยมุ่งตอบสนอง ความต้องการด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และการเงินของผู้บริโภคทั่วไป ตลอดจนองค์กรธุรกิจ อาทิ ผู้ผลิต ดีลเลอร์ และลูกค้า องค์กร ในปี 2552-2555 กรุงศรี ออโต้ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร A+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับ รางวัล “Superbrands Thailand” ในธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ในปี 2554-2555 และ 2556 จาก Superbrands และ ในปี 2556 ได้รับ รางวัล “ICT Excellence Award 2011 - 2012” จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย รางวัล “IT Excellence Award 2012” จาก Fairfax สำหรับบริษัทที่ใช้เทคนิคสารสนเทศเพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า อาทิ iBuddy ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะ เวลาการยื่นขออนุมัติสินเชื่อ และได้รับรางวัล “ICT Excellence Award 2012” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากระบบ iChecking ที่ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า โดยลดระยะเวลาในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อ   นอกจากนี้แบรนด์ “กรุงศรี ออโต้” และ “คาร์ ฟอร์ แคช” ยังได้รับการคัดเลือกเป็นแบรนด์ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดในปี 2555 ซึ่งเป็นสองรายแรกที่ได้รับรางวัลในประเภทสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อ แบบใช้รถยนต์เป็นหลักประกันหนี้ โดยนิตยสาร BrandAge รวมถึงรางวัล “A Design” สองรางวัลคือ “Marketplace on the Move” และ “Meet the Chef Calendar” จากการใช้ QR Code และการแนะนำร้านอาหารในท้องถิ่น ในการส่งเสริมการสร้างคุณค่าของ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม ในปฏิทินประจำปี 2556 ของกรุงศรี ออโต้ ด้วย

กรุงศรี ออโต้ ให้บริการด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนาน โดยนำเสนอสินเชื่อที่หลากหลาย ได้แก่ สินเชื่อเพื่อคนมีรถ
“กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช”,สินเชื่อเพื่อรถบ้าน “กรุงศรี แคช ทู คาร์”, สินเชื่อรถจักรยานยนต์ “กรุงศรี มอเตอร์ไซค์”, สินเชื่อรถใหม่ “กรุงศรี นิว คาร์”, สินเชื่อรถใช้แล้ว “กรุงศรี ยูสด์ คาร์”, สินเชื่อเพื่อรถบรรทุก “กรุงศรี ทรัค”, สินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ “กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง” และสินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ “กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์” ลูกค้าสามารถใช้บริการสินเชื่อของกรุงศรี ออโต้ พร้อมคำปรึกษาที่ช่วยให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่าย ผ่านสาขาของกรุงศรี ออโต้ 43 สาขา,
“กรุงศรี ออโต้ เอ็กซ์เพรส” บนห้างบิ๊กซี บางนา และศูนย์บริการน้ำมัน ปตท. รามอินทรา ทุกวันไม่เว้นเสาร์-อาทิตย์ และสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ รวมถึงที่ทำการไปรษณีย์ไทยที่ให้บริการ หรือ เคานเตอร์เซอร์วิส 7-Eleven หรือ ติดต่อ ‘กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์’ โทร. 0-2740-7400 เพื่อรับบริการ “ดิลิเวอรี่” พร้อมทำสัญญาถึงบ้าน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungsriauto.com

วิสัยทัศน์ขององค์กร (Vision)

ก้าวสู่ผู้นำตลาดสินเชื่อยานยนต์ ด้วยทางออกทางการเงินเหนือความคาดหมาย

พันธกิจ (Mission)

สร้างโอกาสให้แก่คนไทยทุกคน ให้สามารถเป็นเจ้าของยานพาหนะ โดยยึดมั่นในการให้บริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบ

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและเป็นแนวทางที่บริษัทมุ่งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนยึดถือเสมอ เพื่อให้ทุกคนก้าวไปสู่เป้าหมาย เดียวกันและทำงานอย่างมีความสุข ค่านิยม 5 ประการ ได้แก่

 • ซื่อสัตย์ปฏิบัติถูกต้อง (Integrity)

  เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความน่าเชื่อถือ มีความเป็นมืออาชีพและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ตามหลักธรรมาภิบาล

 • ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ (Team Spirit)

  เราทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความสัมพันธ์อันดีและใจที่เปิดกว้างเพื่อบรรลุความสำเร็จทีวางไว้

 • ลูกค้าคือคนสำคัญ (Customer Centricity)

  เราให้ความสำคัญต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า พร้อมตอบสนองต่อความต้องการนั้นอย่างสุดความสามารถ

 • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Passion for Excellence)

  เราพร้อมจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในการทำเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกการบริการของเรา

 • ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง (Embracing Changes)

  เราพร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดรับความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกรุงศรี

กรุงศรี ออโต้ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

จากการที่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) มีพันธะสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีใน "โครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทย และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทเพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการคอร์รัปชั่นอีกด้วย

สำหรับลูกค้าและผู้ติดต่อทั่วไป โปรดติดต่อ:
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0-2627-6010 โทรสาร 0-2627-8211
หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
Email : customer.care@krungsri.com

ประเภทสินเชื่อยานยนต์ที่ให้บริการ

 1. สินเชื่อรถใหม่ “กรุงศรี นิว คาร์” : บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถยนต์ใหม่ผ่านผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทุกยี่ห้อทั่วประเทศ และมีรายการ ส่งเสริมการขายร่วมกับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ
 2. สินเชื่อรถใช้แล้ว “กรุงศรี ยูสด์ คาร์” : บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถใช้แล้วผ่านผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วไปและที่ได้รับการแต่งตั้ง อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตรวมกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมีข้อเสนอหลากหลายสำหรับกลุ่มลูกค้าทุกประเภท อาทิ ไม่ต้องมี ผู้ค้ำประกัน หรือเลือกผ่อนชำระตาม ระยะเวลาที่ต้องการ
 3. สินเชื่อเพื่อคนมีรถ “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช” : บริการสินเชื่อสำหรับเจ้าของรถยนต์ที่ต้องการใช้เงินสด โดยสามารถใช้รถยนต์ของตน เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอกู้เงินโดยทำสัญญาเช่าซื้อ และ ยังคงสามารถใช้รถยนต์ดังกล่าวได้ตามปกติ
 4. สินเชื่อเพื่อรถบ้าน “กรุงศรี แคช ทู คาร์” : บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่ผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ใช้แล้วที่เป็นรถบ้านโดยตรงจากเจ้าของรถ พร้อมมอบบริการ “แคช ทู คาร์ แอสซิสแทนซ์” ตลอด 24 ชั่วโมง และข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้สมัครสินเชื่อ
 5. สินเชื่อรถจักรยานยนต์ “กรุงศรี มอเตอร์ไซค์” : ให้บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื้อสำหรับรถจักรยานยนต์ใหม่ทั่วประเทศ สำหรับลูกค้า บุคคลทั่วไป ด้วยข้อเสนอ ดาวน์น้อย หรือ ผ่อนนาน
 6. สินเชื่อเพื่อการซื้อรถไว้ใช้ในกิจการ “กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง” : ให้บริการเช่าทางการเงิน หรือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ สำหรับรถประจำตำแหน่ง และรถกระบะสำหรับขนส่ง แก่ลูกค้าองค์กร โดยลูกค้าสามารถบริหารกระแสเงินสดและภาษีให้กับธุรกิจ อย่างมีประสิทธภาพ
 7. สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ “กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์” : ให้บริการแก่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการสั่งซื้อ รถยนต์มาเพื่อสต๊อกไว้รอจำหน่ายต่อลูกค้าที่มาซื้อรถโดยทั่วไป
สำหรับลูกค้าและผู้ติดต่อทั่วไป โปรดติดต่อ:
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0-2627-6010 โทรสาร 0-2627-8211
หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
Email : customer.care@krungsri.com

ช่องทางการให้บริการ

กรุงศรี ออโต้ มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของสาขา ที่ให้บริการรวมทั้งสิ้นถึง 43 สาขา ณ ปัจจุบัน หรือ ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. สาขาของกรุงศรี ออโต้ 36 สาขา โดยตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 7 สาขา และต่างจังหวัด 29 สาขา
  กรุงเทพ : สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ และอีก 7 สาขา ได้แก่ อาคารบางนาทาวเวอร์, บางแค, บางใหญ่, นนทบุรี, หลักสี่ รามอินทรา (ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. รามอินทรา กม. 11), เยาวราช
  ต่างจังหวัด : ได้แก่
  • ภาคเหนือ : กำแพงเพชร, เชียงราย, เชียงใหม่, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, พิษณุโลก, ลำปาง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น, นครราชสีมา, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, อุดรธานี, อุบลราชธานี
  • ภาคกลาง : ชลบุรี, นครปฐม, ปราจีนบุรี, ปราณบุรี, ระยอง, สระบุรี, อยุธยา
  • ภาคใต้ : กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่
 2. สาขาย่อย กรุงศรี ออโต้ เป็นสาขาขนาดย่อมตั้งอยู่ในพื้นที่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา รวม 6 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี, ปากช่อง-นครราชสีมา, มุกดาหาร, หนองคาย และยโสธร
 3. กรุงศรี ออโต้ เอ็กซ์เพรส สาขารูปแบบใหม่ตั้งอยู่ในโมเดิร์นเทรด โดยสาขาแรกเปิดให้บริการแล้วที่ บิ๊กซี บางนา เน้นการให้บริการ สินเชื่อที่รวดเร็วตลอด 7 วันไม่เว้นเสาร์ – อาทิตย์ สามารถสมัครสินเชื่อและรู้ผลอนุมัติได้ภายใน 1 ชั่วโมง กรณีมีเอกสารครบถ้วน (เฉพาะสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช และ สินเชื่อ แคช ทู คาร์)
 4. สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา กว่า 600 สาขา
 5. ดีลเลอร์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ กว่า 4,500 รายทั่วประเทศ (กรุงเทพฯ 2,500 ราย และ ต่างจังหวัด 2,000 ราย)
 6. ตัวแทนขายตรง (Direct Sales Agents) กว่า 1,400 ราย ซึ่งแบ่งเป็นตัวแทนบุคคลและตัวแทนประเภทองค์กรธุรกิจร้านค้า
 7. การให้บริการโดยตรงแก่ลูกค้า ผ่าน กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์ 0-2740-7400 โดยมีพนักงานคอลเซ็นเตอร์กว่า 200 คน มุ่งให้บริการสำหรับสินเชื่อเพื่อคนมีรถ “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช ” และสินเชื่อเพื่อรถบ้าน “กรุงศรี แคช ทู คาร์”
 8. บริการดิลิเวอรี่ถึงบ้าน พร้อมให้บริการประเมินราคารถ ให้คำปรึกษาในการขอสินเชื่อและทำสัญญาถึงบ้านทั่วประเทศ
 9. บริการออนไลน์ ผ่าน www.krungsriauto.com
 10. ช่องทางใหม่ ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ให้บริการของกรุงศรี ออโต้ โดยให้บริการ “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช” สินเชื่อเพื่อคนมีรถ และ “กรุงศรี แคช ทู คาร์” สินเชื่อเพื่อรถบ้าน
 11. ช่องทางใหม่ ที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ใน 7-eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ให้บริการสินเชื่อเพื่อคนมีรถ
  “กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช”
สำหรับลูกค้าและผู้ติดต่อทั่วไป โปรดติดต่อ :
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0-2627-6010 โทรสาร 0-2627-8211
หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
Email : customer.care@krungsri.com

รางวัลและการยอมรับ

กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2013 หมวดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
และ คาร์ ฟอร์ แคช ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2013 หมวดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์

กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี 2556 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากองค์กรวัดและประเมินความสำเร็จ ด้านแบรนด์ระดับโลกอย่าง Superbrands โดย กรุงศรี ออโต้ เป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวของไทยในกลุ่มสินเชื่อ ยานยนต์ที่ได้รับรางวัลระดับโลกนี้

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ มาจากผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคและนักการตลาดกว่า 5,000 คน ที่ร่วมกันคัดเลือกสินค้าและบริการกว่า 1,350 แบรนด์ ด้วยความแข็งแกร่งของแบรนด์ ความน่าเชื่อถือและการเป็น ที่ยอมรับของผู้บริโภค กรุงศรี ออโต้ จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นที่หนึ่งด้วยคุณภาพในการให้บริการสินเชื่อยานยนต์ ครบวงจรอย่างรับผิดชอบตลอดไป

“คาร์ ฟอร์ แคช” ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย “Finalist” สาขาผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อรถยนต์ การประกวด MIDAS AWARDS 2011 คาร์ ฟอร์ แคช สินเชื่อเพื่อคนมีรถ แบรนด์ไทยเพียงแบรนด์เดียวที่ได้ผ่าน เข้าสู่รอบ 20 แบรนด์สุดท้าย เพื่อรับรางวัล Finalist สาขาผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อรถยนต์ การประกวด MIDAS AWARDS 2011 ด้วยแคมเปญ “THE HERO” ในเวทีการประกวดโฆษณาระดับโลกในด้าน FINANCIAL MARKETING & ADVERTISING ณ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2001 และในแต่ละปีมีบริษัทโฆษณาและแบรนด์สินค้าจากทั่วโลกส่งผลงานแคมเปญโฆษณาเข้าร่วมประกวด

กรุงศรี ออโต้ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรระดับ "A+ " ด้วยแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด บนพื้นฐานฐานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตลอดจนคณะผู้บริหารที่มากประสบการณ์และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี

กรุงศรี ออโต้ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2552 ประเภทธุรกิจการให้บริการ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับประทานรางวัลจาก   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552

รางวัลนี้มอบให้แก่บริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานการพัฒนาบุคลากรภายใต้ พรบ. พัฒนาฝีมือแรงงาน โดย พิจารณาข้อมูลย้อนหลัง ร่วมกับแผนการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ แผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และความน่าเชื่อถือขององค์กร ซึ่งแสดงถึงว่ากรุงศรี ออโต้ ได้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้ความสำคัญและ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพอยู่เสมอ

จากผลการสำรวจโดย Nielsen พบว่าผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อคนมีรถ   "กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช" เป็นสินเชื่อประเภท รีไฟแนนซ์ที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการสูงที่สุด

สำหรับลูกค้าและผู้ติดต่อทั่วไป โปรดติดต่อ :
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0-2627-6010 โทรสาร 0-2627-8211
หรือ กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400
Email : customer.care@krungsri.com
กรุณาเลือกยี่ห้อรถ
ปิด